El metavers és una experiència immersiva que supera les limitacions pròpies del món físic i se submergeix en espais infinits mitjançant avatars (que poden o no assimilar-se a una persona real) i que tampoc tenen límits.