Agents digitals
a Lleida

Com a agència de publicitat i màrqueting digital, podem ajudar-te a sol·licitar aquestes subvencions i acompanyar-te en tot el procés fins a la seva implantació!

Primera convocatòria 15 de març de 2022 a les 11h: empreses d’entre 10 i 49 treballadors.

Convocatòria d’ajudes

Adreçat a:

SEGMENT 1

Autònoms i microempreses
de 1 a 2 treballadors

SEGMENT 2

Microempreses
entre 3 i 9 treballadors

SEGMENT 3

Petites empreses de
10 a 49 treballadors

Que és el Kit digital?

El programa Kit Digital és una ajuda pública que prové dels fons europeus i que es dirigeix, íntegrament, a microempreses, pimes i autònoms de qualsevol sector per a la digitalització dels seus negocis.

Aquesta ajuda es canalitza a través d’un agent digitalitzador. Els agents digitalitzadors són empreses especialitzades en els serveis digitals que s’ofereixen i que han aconseguit l’aprovació per part del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Qualsevol empresa nacional pot sol·licitar el Kit Digital, amb bons de 2.000 a 12.000 euros, i invertir-los per a millorar la teva empresa en algunes de les àrees que detallem:

Lloc web i presència en Internet, comerç electrònic, gestió de Xarxes Socials, gestió de clients, Business Intelligence i Analitica, gestió de processos, factura electrònica, serveis i eines d’oficina virtual,  comunicacions segures i Ciberseguretat.

Requisits

Ser una empresa

Ja sigui una empresa petita, microempresa o autònom/a i tenir la condició com a tal legalment.

Passar el test

Disposar del nivell de maduresa digital d’acord amb el test de diagnòstic.

No incòrrer en prohibicions

Del art. 13.2 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

No superar El límit d’ajudes

Tenir en ordre els pagaments

I les obligacions tributaries amb la seguretat social.

No estar subjecte a una ordre de recuperació

pendent de la comisió europea.

Contacta amb nosaltres

Explica’ns quines són les teves necessitats. T’ajudarem a que treguis el màxim partit a aquest programa d’ajudes, i t’orientarem sobre les millors opcions per a la teva empresa.

Sol·licitud de tramitació

Et guiarem pas a pas perquè registris a la teva empresa en Acelera Pime.També et donarem suport en la fase de justificació d’ajudes i pressupostos.

Desenvolupament de la solució

Dissenyarem i implementarem la/s solució/és que requereix la teva empresa, mitjançant una estrategia i un objectiu final.

Vols rebre informació?

et truquem

Lloc web i presència en internet

Aplicable a segments 1, 2 i 3. Subvenció de fins a 2000€

 

Domini

 • Registre o migració d’un domini durant almenys 12 mesos
 • La titularitat del domini

Hosting

 • Configuració de l’allotjament del web
 • Configuració per a optimitzar el rendiment de la web
 • Certificat SSL de seguretat
 • Còpies de seguretat diàries
 • Allotjament web durant 12 mesos

Desenvolupament de pàgina web

 • Definició de l’arquitectura i els continguts que la compondran: pàgina d’inici, serveis, contacte, blog i presentació de l’empresa
 • Web responsive i nivell d’accessibilitat AA / WCAG-2.1.
 • Creada amb tecnologia WordPress autogestionable per l’usuari
 • Integració de la web amb Google Analytics i Google Search Console
 • Adaptada a Llei de Protecció de Dades (RGPD)
 • Optimització SEO per a rastreig i indexació per cercadors
 • Optimització de la velocitat de càrrega (WPO)
 • Vinculació amb els perfils socials de l’empresa

Optimització SEO bàsica

 • Anàlisi de les paraules clau
 • SEU onpage de 2 pàgines o apartats
 • Indexació i jerarquització del contingut

 

Des de 2000 €

Comerç electrònic

Aplicable a segments 1, 2 i 3. Subvenció de fins a 2000 €

 

Desenvolupament de botiga on-line

  • Botiga en línia desenvolupada amb tecnologia NopCommerce autogestionable per l’usuari
  • Alta, importació o càrrega de catàleg en línia de productes (almenys 100 referències, tret que el teu catàleg sigui inferior) organitzats en categories
  • Configuració de sistemes d’enviament digital i físic
  • Configuració dels sistemes de pagament (TPV, Paypal, transferència bancària, contrarrembolsament)
  • Definició de l’arquitectura de la web sobre la base de la tipologia del producte
  • Disseny responsive i nivell d’accessibilitat AA / WCAG-2.1
  • Adaptada a Llei de Protecció de Dades (RGPD)
  • Vinculació amb Google Analytics de la marca
  • Integració de la web amb Google Analytics i Google Search Console
  • Optimització SEO per a rastreig i indexació per cercadors
  • Optimització de la velocitat de càrrega (WPO)
  • Vinculació amb els perfils socials de l’empresa

  Optimització SEO bàsica

  • Anàlisi de paraules clau
  • Anàlisi de la competència
  • SEO onpage de 2 pàgines o apartats
  • Indexació i jerarquització del contingut i informes trimestrals de seguiment

  Des de 2500 €

  Gestió de Xarxes Socials

  Aplicable a segments 1, 2 i 3. Subvenció de fins a 2.500 €

   

  Publicació de posts setmanals

  • Publicació de 8- 10 posts mensuals.
  • Informes amb el calendari de post proposats, la seva creativitat i text per aprovació de d’empresa abans de publicació · Publiquem en totes les xarxes socials de l’empresa

  Social pla

  • Estratègia alineada amb la missió i visió de l’empresa i el públic objectiu
  • Estudi de la competència.
  • Definició d’objectius.
  • Pla de contingut personalitzat per a cada xarxa social
  • Calendari de continguts
  • Definició de to de marca (textos i imatges)
  • Definició de campanyes de Social Ads

  Gestió d’una xarxa social

  • Administració del perfil/usuari del negoci en, almenys, una xarxa social.
  • Gestió de comentaris, missatges directes, reaccions, etc.

   Monitoratge de Xarxes Socials

   • Monitoratge i control periòdic a través de mètriques de referència de l’impacte de les accions, per a quantificar els resultats i comprovar si s’estan complint els objectius marcats en l’estratègia.

   Des de 380 € / mes

   Preguntes freqüents

   Quins requisits he de complir per accedir al Kit Digital?

   Els requisits oficials que has de complir com a empresari figuren a la disposició núm. 21873 del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del 30 de desembre. Per poder accedir a aquests ajuts, la teva empresa haurà de complir els requisits següents:

   • Ser petita empresa, microempresa o persona en situació d’autoocupació de conformitat amb les definicions de l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014.
    No tenir la consideració d’empresa en crisi conforme al que disposa l’article 2.18 del reglament esmentat.
   • Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
   • No estar sotmés a cap altra de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
   • Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració
   • Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.
   • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
   • No superar el límit dajuts de minimis.
   • Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Accelera pyme
   Com serà el proccés de tramitació?

   Pas núm.1 – La formalització de l’acord.
   La relació entre l’empresa beneficiària de l’ajuda i els agents digitalitzadors en el marc d’aquestes bases es formalitzarà mitjançant un Acord de Prestació de Solucions de Digitalització, que arreplegarà les funcionalitats a implementar (1), el termini d’execució (2), les obligacions entre tots dos respecte a l’ajuda concedida (3), i l’import del “bo digital” aplicable (4). Cada convocatòria estableix el model de l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització.

   Pas nº2 – Implantació de la solució
   En un termini màxim de 3 mesos, l’agent digitalitzador (és a dir, laGràfica) implantarem els requisits estipulats a cada fase i presentarem els justificants pertinents al teu nom (beneficiari).

   Pas nº3 – Lliurament de la factura i pagament
   Després de la primera fase, us emetrem una factura amb l’import total del servei indicant la part subvencionable. Les despeses no subvencionables (com els impostos) hauran de ser abonades. Alhora, ens cedeixes el dret a cobrar la part subvencionable.

   Pas nº4 – Execució de la totalitat del servei
   Des de la data de factura tenim 12 mesos per engegar la teva solució digital en la seva totalitat.

   Pas nº5 – Cobrament de l’abonament
   Presentem tots els justificants necessaris per cobrar la resta de lajuda (Fase 2)..

   A quines cantitats por obtar la meva empresa?

   El nombre de treballadors determina el segment empresarial que ocupes. Les persones en situació d’autoocupació es consideren incloses a tots els segments, en funció del nombre de treballadors que tingui contractats.

   Segment I
   Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.
   Import màxim: 12.000 €
   Segment II
   Petites empreses o microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats.
   Import: 6.000€
   Segment III
   Petites empreses o microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats.
   Import 2.000€

   Soc autònom, puc benificiar-me del Kit Digital?

   Sí. Les persones en situació d’autoocupació es consideren incloses a tots els segments, en funció del nombre de treballadors que tingui contractats. Revisa la pregunta anterior per obtenir més informació.

   Fins quan puc solicitar-ho?

   La resposta curta és: apunta’t com més aviat millor.Les subvencions són limitades i es concedeixen per ordre darribada. Els que primer la sol·licitin tindran més possibilitats que li concedeixin.

   El període de sol·licituds comença l’11 de gener del 2022. Igualment, es fixen tres períodes importants a l’hora de sol·licitar les subvencions de Kit Digital

   Disposem de 6 mesos per a formalitzar els acords de prestació de serveis començant a comptar des de la notificació de la concessió de lajuda.

   × Contacta'ns